หน้าหลัก ::: Homeหน้าหลัก ::: Home
ผลิตภัณฑ์ ::: Productsผลิตภัณฑ์ ::: Products
ผลงานที่ผ่านมา ::: Referencesผลงานที่ผ่านมา ::: References
การสนับสนุน ::: Supportการสนับสนุน ::: Support
ติดต่อเรา ::: Contact usติดต่อเรา ::: Contact us

การใช้งาน ::: APPLICATIONSการใช้งาน ::: APPLICATIONS

SpinetiX ::: Hyper Media Player ::: HMP130SpinetiX ::: Hyper Media Player ::: HMP130

SpinetiX ::: Hyper Media Player ::: HMP200SpinetiX ::: Hyper Media Player ::: HMP200

SpinetiX ::: Hyper Media Player ::: Elementi softwareSpinetiX ::: Hyper Media Player ::: Elementi software

HMP300 ::: HMP350 ::: Added Value Digital Signage ::: SpinetixHMP300 ::: HMP350 ::: Added Value Digital Signage ::: Spinetix

HMP300 ::: HMP350 ::: Added Value Digital Signage ::: SpinetixHMP300 ::: HMP350 ::: Added Value Digital Signage ::: Spinetix
HMP300 ::: HMP350 ::: Added Value Digital Signage ::: Spinetix
HMP300 ::: HMP350 ::: Added Value Digital Signage ::: Spinetix

SpinetiX ::: Hyper Media Player ::: DiVASpinetiX ::: Hyper Media Player ::: DiVA
SpinetiX ::: Hyper Media Player ::: DiVA
SpinetiX ::: Hyper Media Player ::: Elementi software
DiVA :: เครื่องเล่นป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิตอล ออกแบบงานผ่านเว็บบราวเซอร์ รองรับการต่อจอภาพ 1 จอ แนวตั้งและแนวนอนDiVA :: เครื่องเล่นป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิตอล ออกแบบงานผ่านเว็บบราวเซอร์ รองรับการต่อจอภาพ 1 จอ แนวตั้งและแนวนอน
HMP300 :: เครื่องเล่นป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิตอล ออกแบบงานผ่านซอฟท์แวร์ Elementi รองรับการต่อจอภาพ 1 จอ แนวตั้งและแนวนอน HMP300 :: เครื่องเล่นป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิตอล ออกแบบงานผ่านซอฟท์แวร์ Elementi รองรับการต่อจอภาพ 1 จอ แนวตั้งและแนวนอน
HMP350 :: เครื่องเล่นป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิตอล ออกแบบงานผ่านซอฟท์แวร์ Elementi รองรับการต่อจอภาพแบบวิดีโอวอลล์ แนวตั้งและแนวนอน รองรับการใช้งานสตรีมมิ่ง HMP350 :: เครื่องเล่นป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิตอล ออกแบบงานผ่านซอฟท์แวร์ Elementi รองรับการต่อจอภาพแบบวิดีโอวอลล์ แนวตั้งและแนวนอน รองรับการใช้งานสตรีมมิ่ง
Elementi :: ซอฟท์แวร์ออกแบบและบริหารจัดการ เครื่องเล่นป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิตอลElementi :: ซอฟท์แวร์ออกแบบและบริหารจัดการ เครื่องเล่นป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิตอล