หน้าหลัก ::: Homeหน้าหลัก ::: Home
ผลิตภัณฑ์ ::: Productsผลิตภัณฑ์ ::: Products
ผลงานที่ผ่านมา ::: Referencesผลงานที่ผ่านมา ::: References
การสนับสนุน ::: Supportการสนับสนุน ::: Support
ติดต่อเรา ::: Contact usติดต่อเรา ::: Contact us

การใช้งาน ::: APPLICATIONSการใช้งาน ::: APPLICATIONS

SpinetiX ::: Hyper Media Player ::: Elementi software
SpinetiX ::: Hyper Media Player ::: Elementi software
Elementi :: ซอฟท์แวร์ออกแบบและบริหารจัดการ เครื่องเล่นป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิตอล
S Version

• สามารถบริหารจัดการเครื่องลูกข่าย
ได้สูงสุด 10 เครื่อง
• รองรับ Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8
• รองรับการทำ Authoring โดยสามารถ Drag and Drop ไฟล์ได้จาก (Window Explorer) และสามารถปรับเปลี่ยน Layer โดยไม่จำกัด
• มี Preview แบบ real-time สามารถดู Preview แบบเต็มจอได้
• สามารถบริหารการจัดลำดับการเล่นของเครื่องลูกข่ายตาม วัน สัปดาห์ เดือน ปี
• รองรับไฟล์ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
• รองรับการนำเข้าไฟล์ PowerPoint
• รองรับการนำเข้าไฟล์ Flash (.swf)
• รองรับ RSS Feed, Video Streaming และ Database
• สามารถ Monitor การทำงานเครื่องลูกข่ายได้
• สามารถเลือกนาฬิกาได้ทั้งแบบ Digital และ Analog
• รองรับ Text ภาษาไทย
• มีเมนูการใช้งานเป็นภาษาอังกฤษและไทย
X Version


• สามารถบริหารจัดการเครื่องลูกข่ายได้
ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง
• รองรับ Windows Vista, Windows 7
• รองรับการทำ Authoring โดยสามารถ Drag and Drop ไฟล์ได้จาก (Window Explorer) และสามารถปรับเปลี่ยน Layer โดยไม่จำกัด
• มี Preview แบบ real-time สามารถดู Preview แบบเต็มจอได้
• สามารถบริหารการจัดลำดับการเล่นของเครื่องลูกข่ายตาม วัน สัปดาห์ เดือน ปี
• รองรับไฟล์ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
• รองรับการนำเข้าไฟล์ PowerPoint
• รองรับการนำเข้าไฟล์ Flash (.swf)
• รองรับ RSS Feed, Video Streaming และ Database
• สามารถ Monitor การทำงานเครื่องลูกข่ายได้
• สามารถเลือกนาฬิกาได้ทั้งแบบ Digital และ Analog
• รองรับ Text ภาษาไทย
• มีเมนูการใช้งานเป็นภาษาอังกฤษและไทย