หน้าหลัก ::: Homeหน้าหลัก ::: Home
ผลิตภัณฑ์ ::: Productsผลิตภัณฑ์ ::: Products
ผลงานที่ผ่านมา ::: Referencesผลงานที่ผ่านมา ::: References
การสนับสนุน ::: Supportการสนับสนุน ::: Support
ติดต่อเรา ::: Contact usติดต่อเรา ::: Contact us

การใช้งาน ::: APPLICATIONSการใช้งาน ::: APPLICATIONS
SpinetiX ::: Hyper Media Player ::: HMP300

เครื่องทำป้ายดิจิตอลมูลค่าเพิ่ม

ข้อมูลทางเทคนิค

• มีช่องต่อสัญญาณภาพออก ชนิด HDMI 1 ช่อง
• มีช่องต่อสัญญาณเสียงออกระดับสัญญาณไลน์ ชนิด สเตริโอ 1 ช่อง
• มีช่องต่อสัญญาณควบคุมอุปกรณ์อื่น (serial port) RS232 ชนิด mini-jack 3.5  มม. 1 ช่อง
• มีช่องต่อ USB 2.0 2 ช่อง
• มีช่องต่อกับเครือข่ายรองรับ Gigabit 1 ช่อง
• รองรับการวางสื่อแบบ มัลติ-เลเยอร์
• รองรับการวางทรานซิสชั่นระหว่างสื่อ, รองรับการทำเอ็ฟเฟ็กส์
• รองรับการแสดงตัวอักษรได้หลายภาษา
• รองรับการแสดงรูปแบบตัวอักษรได้หลายภาษา
• รองรับการใช้งานแบบโต้ตอบกับผู้ใช้งานผ่านช่องต่อ USB เช่น จอสัมผัส, แป้นพิมพ์, เมาส์

• รองรับการเล่นสื่อรูปภาพ JPEG, PNG, GIF, SVG
• รองรับสื่อรูปแบบ MPG, MP4, M4V, M4A, MOV, MKV, MKA, WMV, WMA, AVI,  VOB, TS, MP3, AAC, WAV
• รองรับการเล่นสื่อวิดีโอความละเอียด 1080p เข้ารหัสวิดีโอแบบ H.264/MPEG-4  AVC: HP@L4, H.264/MPEG-4 AVC: HP@L4, MPEG-2: MP@HL, MPEG-4: ASP,  WM9/VC-1: AP@L3
• รองรับการเล่นสื่อเสียง เข้ารหัสแบบ AAC-LC, HE-AAC, MPEG Layer I, II, III  (MP3), WMAv2, AC3


• รองรับการใช้งานป้อนข้อมูล RSS, ICS, CSV, TXT
• แสดงผลออกด้วยสัดส่วนภาพ 16:9, 16:10, 4:3 (แนวนอน, แนวตั้ง)
• แสดงผลออกด้วยความละเอียด 1080p (1920x1080), 720p (1280x720), XGA  (1024x768), VGA (640x480) ที่ 50/60 Hz
• รองรับการควบคุมการปิดเปิดจอแสดงผล ด้วย Serial port, DVI, HDMI-CEC
• รองรับการใช้งานในเครือข่ายแบบ DHCP, static IP, Zeroconf, IPv4, IPv6, NTP,  Bonjour, SNMPv1/v2c, HTTP, WebDAV
• รองรับการตั้งค่าเครื่องด้วย Built-in HTTP server, RPC
• รองรับการส่งข้อมูลด้วย Web browser upload, live web server, scheduled  download, direct upload, USB stick
• มีพื้นที่เก็บข้อมูลภายใน 8 GB ชนิด solid state
• รองรับการเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลจากภายนอกผ่านช่อง USB
• ใช้หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เป็น DaVinci DM8148 (ARM Cortex-A8 1GHz)
• มีหน่วยความจำ (RAM) 1 GB ชนิด DDR3
• ใช้พลังงานขณะทำงาน 8 วัตต์
Tech Specs
Added Value Digital Signage.
Perfect for Integrators.

New HMPs are faster, fully programmable and easy to integrate.
Elementi 2015 is even simpler and more powerful. And they work seamlessly together.
Designed for Simplicity.
HMP300 & Elementi 2015.

Simple to create, easy to integrate and flexible digital signage
packed with ready to use features like Data Feeds, Graphs, Widgets
and Multi-Layers. HMP300 and Elementi 2015 together are the perfect choice for seamless integration.
Designed for Full Customization.
HMP350 & Elementi 2015.

Fully customized digital signage packed with advanced features like
Video Walls, LED Displays, Interactivity, Streaming, etc. HMP350 and
Elementi 2015 together are the perfect choice for advanced customization.
Connectors & Ports Video
Audio
Serial port
USB port
Network
Power Supply
HDMI
Line level, stereo
RS232, 115200 Bd max., mini-jack 3.5mm (power on/off)
2x USB 2.0
Ethernet 1GbE, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3az
Input: 100-240V, 50-60Hz, Output: 5V DC 3.6A max.
HDMI
Line level, stereo
RS232, 115200 Bd max., mini-jack 3.5mm (interactivity)
2x USB 2.0
2x Ethernet 1GbE, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3az
Input: 100-240V, 50-60Hz, Output: 5V DC 3.6A max.
Size & Weight Size


Weight
Width: 5.9 / 150mm”
Height: 0.9 / 23mm”
Depth: 3.4 / 86.5mm”
12.3oz / 350g
Width: 5.9 / 150mm”
Height: 0.9 / 23mm”
Depth: 3.4 / 86.5mm”
12.3oz / 350g
Player Engine Layer composition
Animation
Text

Fonts

Interactivity


Video Wall
Description languages
Scripting language

External data access
Multi-layer, Elementi layout, apps
Built-in playouts, apps, Elementi playlists, transitions, effects
Unicode support (international text), Bidirectional (right-to-left,
left-to-right)
TrueType, OpenType user fonts, built-in fonts (Western, Cyrillic,
Arabic, Greek, Hebrew, Chinese, Japanese, Korean, Thai, Hindi, etc.)
USB input devices (touch screen, keyboard, mouse, presenter,
barcode scanner, etc.)


SVG Tiny 1.2+, Canvas, SMIL Animations, iCalendar (RFC2445)
JavaScript (ECMAScript 5), jSignage™ (jQuery, Layers, Graph,
QRCode, etc.), WebStorage, XMLHttpRequest, Node.js
AJAX, REST, HTTP, raw TCP/UDP
Multi-layer, Elementi layout, apps
Built-in playouts, apps, Elementi playlists, transitions, effects
Unicode support (international text), Bidirectional (right-to-left,
left-to-right)
TrueType, OpenType user fonts, built-in fonts (Western, Cyrillic,
Arabic, Greek, Hebrew, Chinese, Japanese, Korean, Thai, Hindi, etc.)
USB HID I/O, nework triggers, serial port (JavaScript serial API),
USB input devices (touch screen, keyboard, mouse, presenter,
barcode scanner, etc.)
Accuracy ± 1 frame, unlimited screens
SVG Tiny 1.2+, Canvas, SMIL Animations, iCalendar (RFC2445)
JavaScript (ECMAScript 5), jSignage™ (jQuery, Layers, Graph,
QRCode, etc.), WebStorage, XMLHttpRequest, Node.js
AJAX, REST, HTTP, raw TCP/UDP
Formats Images
Media file formats

Video codecs


Audio codecs
Streaming protocols
Data feeds
JPEG, PNG, GIF, SVG
MPG, MP4, M4V, M4A, MOV, MKV, MKA, WMV, WMA, AVI, VOB, TS,
MP3, AAC, WAV
Multi-video decoding capable, 1080p max, H.264/MPEG-4 AVC:
HP@L4, H.264/MPEG-4 AVC: HP@L4, MPEG-2: MP@HL, MPEG-4:
ASP, WM9/VC-1: AP@L3
AAC-LC, HE-AAC, MPEG Layer I, II, III (MP3), WMAv2, AC3

Built-in RSS app, Elementi feeds RSS, ICS, CSV, TXT, custom feeds
(XML, JSON, JavaScript)
JPEG, PNG, GIF, SVG
MPG, MP4, M4V, M4A, MOV, MKV, MKA, WMV, WMA, AVI, VOB, TS,
MP3, AAC, WAV
MJPEG, Multi-video decoding capable, 1080p max, H.264/MPEG-4
AVC: HP@L4, H.264/MPEG-4 AVC: HP@L4, MPEG-2: MP@HL, MPEG-
4: ASP, WM9/VC-1: AP@L3
AAC-LC, HE-AAC, MPEG Layer I, II, III (MP3), WMAv2, AC3
RTSP, RTP, UDP (multicast capable)
Built-in RSS app, Elementi feeds RSS, ICS, CSV, TXT, custom feeds
(XML, JSON, JavaScript)
Display Aspect ratio
Resolution

Power on/off
Aspect ratio 16:9, 16:10, 4:3 (horizontal, vertical)
1080p (1920x1080), 720p (1280x720), XGA (1024x768), VGA
(640x480) at 50/60 Hz, etc.
Serial port (simple protocol), DVI, HDMI-CEC
Custom, 16:9, 16:10, 4:3 (horizontal, vertical)
Custom, 1080p (1920x1080), 720p (1280x720), XGA (1024x768),
VGA (640x480) at 50/60 Hz, etc.
Serial port (advanced protocols), DVI, HDMI-CEC
Network Protocols

Remote configuration
Content transfer
DHCP, static IP, Zeroconf, IPv4, IPv6, NTP, Bonjour, SNMPv1/v2c,
HTTP, WebDAV
Built-in HTTP server, RPC
Web browser upload, live web server, scheduled download, direct
upload, USB stick
DHCP, static IP, Zeroconf, IPv4, IPv6, NTP, Bonjour, SNMPv1/v2c,
HTTP, WebDAV
Built-in HTTP server, RPC
Web browser upload, live web server, scheduled download, direct
upload, USB stick
Storage Internal
External
8GB solid state
Flash drive, hard disk (via USB 2.0)
16GB solid state
Flash drive, hard disk (via USB 2.0)
Characteristics Processor
Memory
Power consumption
Operating conditions


Storage temperature
Real-time clock (RTC)
DaVinci DM8148 (ARM Cortex-A8 1GHz)
RAM: 1 GB, DDR3-1066, Bandwidth: 4.3GB/s
8W
Ambient temperature 32 - 104ºF / 0 - 40ºC
Relative humidity 10-90% noncondensing
Altitude 10,000ft / 3,000m max.
-4 - 122ºF / -20 - 50ºC
Accuracy ±1 min./month, backup by supercap (40 days)
DaVinci DM8148 (ARM Cortex-A8 1GHz)
RAM: 1 GB, DDR3-1066, Bandwidth: 4.3GB/s
8W
Ambient temperature 32 - 104ºF / 0 - 40ºC
Relative humidity 10-90% noncondensing
Altitude 10,000ft / 3,000m max.
-4 - 122ºF / -20 - 50ºC
Accuracy ±1 min./month, backup by supercap (40 days)
Tools   Built-in web-based content creation and scheduling tools Built-in web-based content creation and scheduling tools
Warranty   3 Year Limited Hardware Warranty 3 Year Limited Hardware Warranty

เครื่องทำป้ายดิจิตอลมูลค่าเพิ่ม

ข้อมูลทางเทคนิค

• มีช่องต่อสัญญาณภาพออก ชนิด HDMI 1 ช่อง
• มีช่องต่อสัญญาณเสียงออกระดับสัญญาณไลน์ ชนิด สเตริโอ 1 ช่อง
• มีช่องต่อสัญญาณควบคุมอุปกรณ์อื่น (serial port) RS232 ชนิด mini-jack 3.5 มม. 1 ช่อง
• มีช่องต่อ USB 2.0 2 ช่อง
• มีช่องต่อกับเครือข่ายรองรับ Gigabit
2 ช่อง
• รองรับการวางสื่อแบบ มัลติ-เลเยอร์
• รองรับการวางทรานซิสชั่นระหว่างสื่อ, รองรับการทำเอ็ฟเฟ็กส์
• รองรับการแสดงตัวอักษรได้หลายภาษา
• รองรับการแสดงรูปแบบตัวอักษรได้หลายภาษา
• รองรับการใช้งานแบบโต้ตอบกับผู้ใช้งานผ่านช่องต่อ USB เช่น จอสัมผัส, แป้นพิมพ์, เมาส์
รองรับการใช้งานแบบวิดีโอวอลล์
• รองรับการเล่นสื่อรูปภาพ JPEG, PNG, GIF, SVG
• รองรับสื่อรูปแบบ MPG, MP4, M4V, M4A, MOV, MKV, MKA, WMV, WMA, AVI, VOB, TS, MP3, AAC, WAV
• รองรับการเล่นสื่อวิดีโอความละเอียด 1080p เข้ารหัสวิดีโอแบบ H.264/MPEG-4 AVC: HP@L4, H.264/MPEG-4 AVC: HP@L4, MPEG-2: MP@HL,  MPEG-4: ASP, WM9/VC-1: AP@L3
• รองรับการเล่นสื่อเสียง เข้ารหัสแบบ AAC-LC, HE-AAC, MPEG Layer I, II, III (MP3), WMAv2, AC3
รองรับการใช้งานสตรีมมิ่ง RTSP, RTP, UDP (multicast capable)
• รองรับการใช้งานป้อนข้อมูล RSS, ICS, CSV, TXT
• แสดงผลออกด้วยสัดส่วนภาพ 16:9, 16:10, 4:3 (แนวนอน, แนวตั้ง)
• แสดงผลออกด้วยความละเอียด 1080p (1920x1080), 720p (1280x720), XGA (1024x768), VGA (640x480) ที่ 50/60 Hz
• รองรับการควบคุมการปิดเปิดจอแสดงผล ด้วย Serial port, DVI, HDMI-CEC
• รองรับการใช้งานในเครือข่ายแบบ DHCP, static IP, Zeroconf, IPv4, IPv6, NTP, Bonjour, SNMPv1/v2c, HTTP, WebDAV
• รองรับการตั้งค่าเครื่องด้วย Built-in HTTP server, RPC
• รองรับการส่งข้อมูลด้วย Web browser upload, live web server, scheduled download, direct upload, USB stick
• มีพื้นที่เก็บข้อมูลภายใน
16 GB ชนิด solid state
• รองรับการเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลจากภายนอกผ่านช่อง USB
• ใช้หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เป็น DaVinci DM8148 (ARM Cortex-A8 1GHz)
• มีหน่วยความจำ (RAM) 1 GB ชนิด DDR3
• ใช้พลังงานขณะทำงาน 8 วัตต์
SpinetiX ::: Hyper Media Player ::: HMP350
ดาวน์โหลด
SpinetiX Integrator Brochure
SpinetiX HMP TechSpecs
SpinetiX Integrator Brochure
SpinetiX HMP TechSpecs