หน้าหลัก ::: Homeหน้าหลัก ::: Home
ผลิตภัณฑ์ ::: Productsผลิตภัณฑ์ ::: Products
ผลงานที่ผ่านมา ::: Referencesผลงานที่ผ่านมา ::: References
การสนับสนุน ::: Supportการสนับสนุน ::: Support
ติดต่อเรา ::: Contact usติดต่อเรา ::: Contact us

การใช้งาน ::: APPLICATIONSการใช้งาน ::: APPLICATIONS
SpinetiX ::: Hyper Media Player ::: HMP200
ข้อมูลทางเทคนิค

• สามารถใช้งานกับระบบเครือข่าย (Network) รองรับความเร็วระบบ LAN ที่ 10/100 Mbps Ethernet
• ขนาดความจุข้อมูลไม่น้อยกว่า 8 GB ชนิด Solid-state
• สามารถเพิ่มความจุข้อมูลได้ผ่านช่องต่อ USB รุ่น 2.0
• หน่วยแปลงไฟใช้กับไฟฟ้าชนิดกระแสสลับ 100-240 โวลท์
• ใช้กำลังไฟจ่ายเข้าเครื่องเป็นชนิดกระแสตรง 5 โวลท์ ใช้พลังงานขณะทำงาน 7 วัตต์
• มีอุปกรณ์รวมถึงช่องต่อดังต่อไปนี้
     • ช่องต่อกระแสไฟฟ้ากระแสตรง
     • ช่องต่อสัญญาณภาพชนิด VGA D-SUB 1 ช่อง
     • ช่องต่อสัญญาณภาพชนิด HDMI 1 ช่อง
     • ช่องต่อสัญญาณเครือข่ายชนิด RJ-45 1 ช่อง
     • ช่องต่อสัญญาณ USB รุ่น 2.0 1 ช่อง รองรับแฟลชไดรว์ และ ฮาร์ดดิสก์ไดรว์
     • ช่อต่อสัญญาณ serial (RS-232) แบบ mini-jack ขนาด 3.5 มม.
     • ช่องต่อสัญญาณเสียงออกแบบ mini-jack ขนาด 3.5 มม.

ข้อมูลด้านระบบภาพและเสียง

• รองรับภาพแนวตั้งและแนวนอนด้วยอัตราส่วน 16:9, 16:10, 4:3
• รองรับความละเอียด 50/60 Hz: 1080p (1920x1080), 720p (1280x720), XGA (1024x768), WSVGA (1024x640), WVGA (768x480), 576p (720x576), 480p (720x480), SVGA (800x600), VGA (640x480), EDID
• รองรับไฟล์ภาพนิ่งแบบ JPEG, PNG, GIF, SVG
• รองรับไฟล์ภาพเคลื่อนไหวเข้ารหัสแบบ MPEG-2, H.264 / MPEG-4 AVC (ความละเอียดสูงสุด 1080P), MPEG-4 ASP, MJPEG (ความละเอียดสูงสุด 720p), Windows Media 9 (ความละเอียดสูงสุด D1/SD)
• รองรับไฟล์เสียงเข้ารหัสแบบ โมโน: ITU G.711, G.722, G.726, สเตริโอ: MPEG audio layer 1/2, MP3, Microsoft WMA, MPEG-4 AAC
• รองรับมีเดียไฟล์ที่เก็บในรูปแบบ AVI, WMV/WMA, VOB, AIFF, WAV, MOV (Quicktime)