หน้าหลัก ::: Homeหน้าหลัก ::: Home
ผลิตภัณฑ์ ::: Productsผลิตภัณฑ์ ::: Products
ผลงานที่ผ่านมา ::: Referencesผลงานที่ผ่านมา ::: References
การสนับสนุน ::: Supportการสนับสนุน ::: Support
ติดต่อเรา ::: Contact usติดต่อเรา ::: Contact us
การใช้งาน ::: APPLICATIONSการใช้งาน ::: APPLICATIONS
Signady ::: เครื่องต่อพ่วง, สลับสัญญาณ, สเกลเลอร์ ::: Signal Management
MMX88-N ::: เครื่องสลับสัญญาณแบบ Modular Matrix เข้า 8 ออก 8MMX88-N ::: เครื่องสลับสัญญาณแบบ Modular Matrix เข้า 8 ออก 8
MMX88-N ::: เครื่องสลับสัญญาณแบบ Modular Matrix เข้า 8 ออก 8MMX88-N ::: เครื่องสลับสัญญาณแบบ Modular Matrix เข้า 8 ออก 8
MMX88-N ::: เครื่องสลับสัญญาณแบบ Modular Matrix เข้า 8 ออก 8
MMX1616-N ::: เครื่องสลับสัญญาณแบบ Modular Matrix เข้า 16 ออก 16MMX1616-N ::: เครื่องสลับสัญญาณแบบ Modular Matrix เข้า 16 ออก 16
MMX1616-N ::: เครื่องสลับสัญญาณแบบ Modular Matrix เข้า 16 ออก 16MMX1616-N ::: เครื่องสลับสัญญาณแบบ Modular Matrix เข้า 16 ออก 16
MMX1616-N ::: เครื่องสลับสัญญาณแบบ Modular Matrix เข้า 16 ออก 16
MMX3232-N ::: เครื่องสลับสัญญาณแบบ Modular Matrix เข้า 32 ออก 32MMX3232-N ::: เครื่องสลับสัญญาณแบบ Modular Matrix เข้า 32 ออก 32
MMX3232-N ::: เครื่องสลับสัญญาณแบบ Modular Matrix เข้า 32 ออก 32MMX3232-N ::: เครื่องสลับสัญญาณแบบ Modular Matrix เข้า 32 ออก 32
MMX3232-N ::: เครื่องสลับสัญญาณแบบ Modular Matrix เข้า 32 ออก 32
MMX-4I-UH ::: การ์ดสัญญาณเข้า HDMI รองรับสัญญาณ 4KMMX-4I-UH ::: การ์ดสัญญาณเข้า HDMI รองรับสัญญาณ 4K
MMX-4I-UH ::: การ์ดสัญญาณเข้า HDMI รองรับสัญญาณ 4KMMX-4I-UH ::: การ์ดสัญญาณเข้า HDMI รองรับสัญญาณ 4K
MMX-4I-UH ::: การ์ดสัญญาณเข้า HDMI รองรับสัญญาณ 4K
MMX-4I-BT ::: การ์ดสัญญาณเข้า HDBaseT รองรับสัญญาณ 4KMMX-4I-BT ::: การ์ดสัญญาณเข้า HDBaseT รองรับสัญญาณ 4K
MMX-4I-BT ::: การ์ดสัญญาณเข้า HDBaseT รองรับสัญญาณ 4KMMX-4I-BT ::: การ์ดสัญญาณเข้า HDBaseT รองรับสัญญาณ 4K
MMX-4I-BT ::: การ์ดสัญญาณเข้า HDBaseT รองรับสัญญาณ 4K
MMX-series input cards ::: Signady ::: Modular Matrix Switcher ::: MMX-series ::: input cards ::: การ์ดสัญญาณเข้าสำหรับเครื่องสลับสัญญาณ MMX-seriesMMX-series input cards ::: Signady ::: Modular Matrix Switcher ::: MMX-series ::: input cards ::: การ์ดสัญญาณเข้าสำหรับเครื่องสลับสัญญาณ MMX-series
MMX-series output cardsMMX-series output cards
MMX-4O-UH ::: การ์ดสัญญาณออก HDMI รองรับสัญญาณ 4KMMX-4O-UH ::: การ์ดสัญญาณออก HDMI รองรับสัญญาณ 4K
MMX-4O-UH ::: การ์ดสัญญาณออก HDMI รองรับสัญญาณ 4KMMX-4O-UH ::: การ์ดสัญญาณออก HDMI รองรับสัญญาณ 4K
MMX-4O-UH ::: การ์ดสัญญาณออก HDMI รองรับสัญญาณ 4K
MMX-4O-BT ::: การ์ดสัญญาณออก HDBaseT รองรับสัญญาณ 4KMMX-4O-BT ::: การ์ดสัญญาณออก HDBaseT รองรับสัญญาณ 4K
MMX-4O-BT ::: การ์ดสัญญาณออก HDBaseT รองรับสัญญาณ 4KMMX-4O-BT ::: การ์ดสัญญาณออก HDBaseT รองรับสัญญาณ 4K
MMX-4O-BT ::: การ์ดสัญญาณออก HDBaseT รองรับสัญญาณ 4K