หน้าหลัก ::: Homeหน้าหลัก ::: Home
ผลิตภัณฑ์ ::: Productsผลิตภัณฑ์ ::: Products
ผลงานที่ผ่านมา ::: Referencesผลงานที่ผ่านมา ::: References
การสนับสนุน ::: Supportการสนับสนุน ::: Support
ติดต่อเรา ::: Contact usติดต่อเรา ::: Contact us
การใช้งาน ::: APPLICATIONSการใช้งาน ::: APPLICATIONS
PTN ::: เครื่องต่อพ่วง, สลับสัญญาณ, สเกลเลอร์ ::: Signal Management
WP8-B :: แผงควบคุมแบบโปรแกรมได้ 8 ปุ่ม พร้อม RS232, RS485, IR และ Relay
WP8-B :: แผงควบคุมแบบโปรแกรมได้ 8 ปุ่ม พร้อม RS232, RS485, IR และ Relay
WP8-B :: แผงควบคุมแบบโปรแกรมได้ 8 ปุ่ม พร้อม RS232/485 อินฟราเรด, รีเลย์, I/O และ ID looping

แผงควบคุมแบบโปรแกรมได้ 8 ปุ่ม ขนาด 1 gang ประกอบด้วยช่องต่อ RS232, RS485, IR, และ Relay สามารถควบคุมอุปกรณ์ PTN และ  อุปกรณ์อื่นได้

• มีปุ่มไฟพื้นหลังจำนวน 8 ปุ่ม เครื่องมีขนาด 1 gang
• สามารถควบคุมอุปกรณ์ได้หลากหลายในปุ่มเดียว ผ่านทาง RS232, RS485, IR, และ Relay
• รองรับการอ่านคำสั่งจากรีโมท IR ตัวอื่น ๆ
• สามารถเปลี่ยนฉลากชื่อปุ่มกดได้
• ไฟที่ปุ่มกดสามารถปรับความสว่างได้
• สามารถต่อพ่วงกับแผง WP8 ได้สูงสุด 99 แผง แต่ละแผงสามารถตั้งไอดีได้
• สามารถอัปเดทเฟิร์มแวร์ผ่านช่อง USB ได้

ข้อมูลทางเทคนิค

• โปรแกรมเก็บคำสั่งผ่านช่อง USB หรือ RS232
• ความเร็วในการโปรแกรมคำสั่ง 9600 baud, 8 data bits, 1 stop bit, no parity
• โปรแกรมคำสั่งโดยใช้ซอฟท์แวร์
• ช่องต่อประกอบด้วย RS232 3 ช่อง, RS485 1 ช่อง, IR 3 ช่อง และ Relay 2 ช่อง
• ใช้แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง 12 โวลท์