ข้อมูลทางเทคนิค

• มีช่องต่อสัญญาณ HDMI เข้า 4 ช่อง ออก 1 ช่อง
• รองรับสัญญาณความละเอียดสูงสุด 4K@30Hz 4:4:4
• รองรับสัญญาณที่มี HDCP 2.2
• รองรับการเลือกสัญญาณภาพแบบไร้รอยต่อ (Seamless switch)
• รองรับการสเกลสัญญาณแต่ละสัญญาณเข้า
• รองรับการผสมสัญญาณเสียงจากภายนอก
• รองรับการถอดสัญญาณเสียง
• รองรับการสลับสัญญาณอัตโนมัติเมื่ออยู่ในโหมดแสดงภาพเดียว
• รองรับการวนเปลี่ยนภาพหน้าต่างหลักด้วยปุ่มกดหน้าเครื่อง
• รองรับการเปลี่ยนรูปแบบและขนาดหน้าต่างด้วยตัวผู้ใช้ได้
• รองรับการเปลี่ยนขนาดหน้าต่างได้ 3 ขนาด
• รองรับการเก็บรูปแบบการใช้งานได้ 16 รูปแบบ
• รองรับการควบคุมการทำงานผ่าน ปุ่มกดหน้าเครื่อง, รีโมท IR, หน้าเว็บ GUI และ RS232
SCU41-MV ::: เครื่องเลือกสัญญาณภาพ 4 ช่องแบบไร้รอยต่อ พร้อมมัลติวิว

Signady ::: เครื่องต่อพ่วง, สลับสัญญาณ, สเกลเลอร์ ::: Signal Management
หน้าหลัก ::: Homeหน้าหลัก ::: Home
ผลิตภัณฑ์ ::: Productsผลิตภัณฑ์ ::: Products
ผลงานที่ผ่านมา ::: Referencesผลงานที่ผ่านมา ::: References
การสนับสนุน ::: Supportการสนับสนุน ::: Support
ติดต่อเรา ::: Contact usติดต่อเรา ::: Contact us
การใช้งาน ::: APPLICATIONSการใช้งาน ::: APPLICATIONS
SCU41-MV ::: เครื่องเลือกสัญญาณภาพ 4 ช่องแบบไร้รอยต่อ พร้อมมัลติวิวSCU41-MV ::: เครื่องเลือกสัญญาณภาพ 4 ช่องแบบไร้รอยต่อ พร้อมมัลติวิว