สายสัญญาณ HDMI คุณภาพสูง

ข้อมูลทางเทคนิค

• High speed With Ethernet
• 99.9% Oxygen free Copper
• Anti-corrosive 24K gold plated connector
• Max refresh rate:60HZ
• Fully backwards compatible with 2.0,1.4,1.3
• Maximum Total TMDS throughput:18Gbps
• Maximum TMDS throughput per channel:6Gbps
• Maximum Color Depth:48(bit/px)
• Full 18Gbps bandwidth UltraHD,4K@60 2160p
• Up to 32 audio channels with ARC for a multi-dimensional immersive audio experience
• Support for the wide angle theatrical 21:9 video aspect ratio

* SHC20 (20 meters cable) can support maximum to Full HD.
Signady ::: Extender ::: HDMI cable :: สายสัญญาณ HDMI แบบ High Speed with EthernetSignady ::: Extender ::: HDMI cable :: สายสัญญาณ HDMI แบบ High Speed with Ethernet
Signady ::: เครื่องต่อพ่วง, สลับสัญญาณ, สเกลเลอร์ ::: Signal Management

หน้าหลัก ::: Homeหน้าหลัก ::: Home
ผลิตภัณฑ์ ::: Productsผลิตภัณฑ์ ::: Products
ผลงานที่ผ่านมา ::: Referencesผลงานที่ผ่านมา ::: References
การสนับสนุน ::: Supportการสนับสนุน ::: Support
ติดต่อเรา ::: Contact usติดต่อเรา ::: Contact us
การใช้งาน ::: APPLICATIONSการใช้งาน ::: APPLICATIONS
HDMI cable :: สายสัญญาณ HDMI แบบ High Speed with Ethernet
HDMI cable :: สายสัญญาณ HDMI แบบ High Speed with Ethernet
HDMI cable :: สายสัญญาณ HDMI แบบ High Speed with Ethernet
HDMI cable :: สายสัญญาณ HDMI แบบ High Speed with Ethernet