หน้าหลัก ::: Homeหน้าหลัก ::: Home
ผลิตภัณฑ์ ::: Productsผลิตภัณฑ์ ::: Products
ผลงานที่ผ่านมา ::: Referencesผลงานที่ผ่านมา ::: References
การสนับสนุน ::: Supportการสนับสนุน ::: Support
ติดต่อเรา ::: Contact usติดต่อเรา ::: Contact us

การใช้งาน ::: APPLICATIONSการใช้งาน ::: APPLICATIONS
iSignager software ::: ซอฟท์แวร์สำหรับบริหารจัดการมีเดียก่อนส่งไปยังเครื่องเล่น

ซอฟท์แวร์สำหรับบริหารจัดการมีเดียก่อนส่งไปยังเครื่องเล่น

iArtist : ใช้สำหรับออกแบบเลย์เอาท์มีเดียที่ต้องการแสดงผล
iArtist ::: iSignager ::: QNAP

iScheduler : ใช้สำหรับนำเลย์เอาท์ที่ออกแบบไว้แล้ว มาวางลงในช่องปฏิทินเพื่อกำหนดการแสดงผล
iScheduler ::: iSignager ::: QNAP

iCommander : ใช้สำหรับการเพิ่มเครื่องเล่นเข้ามาในระบบ รวมถึงตรวจสอบการทำงานของเครื่องเล่น
iCommander ::: iSignager ::: QNAP