เครื่องเลือกสัญญาณภาพหลายชนิด 5 ช่องเข้า ออก 1 HDMI
เครื่องเลือกสัญญาณภาพหลายชนิด 5 ช่องเข้า ออก 1 HDMI และ 1 HDBaseT
เครื่องเลือกสัญญาณภาพหลายชนิด 12 ช่อง  ออก 1 HDMI และ 1 VGA
พร้อมควบคุมการทำงานผ่าน TCP/IP
เครื่องเลือกสัญญาณภาพหลายชนิด 12 ช่องเข้า ออก 1 HDMI และ 1 VGA
เครื่องเลือกสัญญาณภาพหลายชนิด 12 ช่อง  ออก 1 HDMI, 1 VGA และ 1 HDBaseT
พร้อมควบคุมการทำงานผ่าน TCP/IP
เครื่องเลือกสัญญาณภาพหลายชนิด 5 ช่องเข้า ออก 1 HDMI
เครื่องเลือกสัญญาณภาพหลายชนิด 5 ช่องเข้า ออก 1 HDMI และ 1 HDBaseT
เครื่องเลือกสัญญาณภาพหลายชนิด 12 ช่องเข้า ออก 1 HDMI และ 1 VGA
เครื่องเลือกสัญญาณภาพหลายชนิด 12 ช่อง ออก 1 HDMI และ 1 VGA
เครื่องเลือกสัญญาณภาพหลายชนิด 12 ช่อง ออก 1 HDMI, 1 VGA และ 1 HDBaseT
เครื่องเลือกสัญญาณภาพหลายชนิด 12 ช่อง ออก 1 HDMI, 1 VGA และ 1 HDBaseT
เครื่องเลือกสัญญาณภาพหลายชนิด 12 ช่อง  ออก 1 HDMI, 1 VGA และ 1 HDBaseT
PTN ::: Scaler Switcher ::: SC51TPTN ::: Scaler Switcher ::: SC51T
PTN ::: เครื่องต่อพ่วง, สลับสัญญาณ, สเกลเลอร์ ::: Signal Management
PTN ::: Scaler Switcher ::: SC51DPTN ::: Scaler Switcher ::: SC51D
PTN ::: Scaler Switcher ::: SC121DPTN ::: Scaler Switcher ::: SC121D
PTN ::: Scaler Switcher ::: SC121D-NPTN ::: Scaler Switcher ::: SC121D-N
PTN ::: Scaler Switcher ::: SC121D-TPTN ::: Scaler Switcher ::: SC121D-T
PTN ::: Scaler Switcher ::: SC121D-TNPTN ::: Scaler Switcher ::: SC121D-TN
หน้าหลัก ::: Homeหน้าหลัก ::: Home
ผลิตภัณฑ์ ::: Productsผลิตภัณฑ์ ::: Products
ผลงานที่ผ่านมา ::: Referencesผลงานที่ผ่านมา ::: References
การสนับสนุน ::: Supportการสนับสนุน ::: Support
ติดต่อเรา ::: Contact usติดต่อเรา ::: Contact us
การใช้งาน ::: APPLICATIONSการใช้งาน ::: APPLICATIONS

เครื่องเลือกสัญญาณภาพหลายชนิด 8 ช่องเข้า ออก 1 HDMI
SC81 เครื่องเลือกสัญญาณภาพหลายชนิด 8 ช่องเข้า ออก 1 HDMISC81 เครื่องเลือกสัญญาณภาพหลายชนิด 8 ช่องเข้า ออก 1 HDMI
SC81 เครื่องเลือกสัญญาณภาพหลายชนิด 8 ช่องเข้า ออก 1 HDMI