เป็นสวิทเชอร์แบบมีสเกลเลอร์ รองรับความละเอียดสัญญาณ 4K มีช่องต่อสัญญาณต่างชนิดเข้า 9 ช่องสัญญาณ คือ HDBT x 1 ,HDMI x 5 ,DP x 1 ,VGA x 2  และมีช่องต่อสัญญาณออกเหมือนกัน 2 ช่องสัญญาณ คือ HDMI และ HDBT  มีเครื่องรับสัญญาณ TPUH421R อยู่ในชุด

ข้อมูลทางเทคนิค

    • สัญญาณขาเข้ารองรับความละเอียดสูงสุด 4K@60Hz 4:4:4
    • เข้ากันได้กับสัญญาณที่มี HDCP 2.2
    • ความยาวสายสัญญาณขาเข้า HDBaseT สูงสุด 100 เมตร(328 ฟุต) ที่ความละเอียด 1080P และ 70 เมตร (230 ฟุต) ที่ความละเอียด 4K
    • ความยาวสายสัญญาณขาออก HDBaseT สูงสุด 100 เมตร(328 ฟุต) ที่ความละเอียด 1080P และ 70 เมตร (230 ฟุต) ที่ความละเอียด 4K
    • รองรับการส่งไฟเลี้ยงไปเครื่องรับปลายทาง หรือ PoH
    • มีภาคขยายสัญญาณเสียง (70/100 โวลท์) กำลังขับ  40 วัตต์
    • เลือกสัญญาณอัตโนมัติ หรือ Auto switch
    • เลือกสัญญาณผ่าน TCP/IP (GUI)
SCU91T เครื่องเลือกสัญญาณ 9 ช่อง พร้อมสเกลเลอร์

Signady ::: เครื่องต่อพ่วง, สลับสัญญาณ, สเกลเลอร์ ::: Signal Management
หน้าหลัก ::: Homeหน้าหลัก ::: Home
ผลิตภัณฑ์ ::: Productsผลิตภัณฑ์ ::: Products
ผลงานที่ผ่านมา ::: Referencesผลงานที่ผ่านมา ::: References
การสนับสนุน ::: Supportการสนับสนุน ::: Support
ติดต่อเรา ::: Contact usติดต่อเรา ::: Contact us
การใช้งาน ::: APPLICATIONSการใช้งาน ::: APPLICATIONS
Signady ::: Scaler Switcher ::: SCU91T เครื่องเลือกสัญญาณ 9 ช่อง พร้อมสเกลเลอร์Signady ::: Scaler Switcher ::: SCU91T เครื่องเลือกสัญญาณ 9 ช่อง พร้อมสเกลเลอร์
SCU91T เครื่องเลือกสัญญาณ 9 ช่อง พร้อมสเกลเลอร์