เครื่องเลือกสัญญาณภาพหลายชนิด 5 ช่องเข้า ออก 1 HDMI และ 1 HDBaseT

ข้อมูลทางเทคนิค

• ช่องต่อสัญญาณภาพเข้า 5 ช่อง HDMI x 3, VGA x 2
• ช่องต่อสัญญาณเข้า VGA รองรับสัญญาณ YPbPr และ C-video
• ช่องต่อสัญญาณออกเป็น HDMI และ
HDBaseT (RJ45)
• ช่องต่อ RJ45 มี PoC สามารถส่งไฟเลี้ยงไปยังเครื่องรับได้
• สามารถส่งสัญญาณผ่าน RJ45 ไปยังเครื่องรับ TPHD402PR ได้ระยะทางไกล 70 เมตร
• ช่องต่อ IR เข้าเป็น mini-jack 3.5 มม. 1 ช่อง
• ช่องต่อ IR ออกเป็น mini-jack 3.5 มม. 5 ช่อง
• ช่องต่อสัญญาณเสียงเข้าอนาล็อกสเตริโอสำหรับ HDMI จำนวน 3 ช่อง
• ช่องต่อสัญญาณเสียงเข้าอนาล็อกสเตริโอสำหรับ VGA จำนวน 2 ช่อง
• ช่องต่อสัญญาณไมโครโฟน จำนวน 1 ช่อง สามารถผสมเข้ากับเสียงออกได้
• ช่องต่อสัญญาณเสียงออกอนาล็อกสเตริโอ จำนวน 1 ช่อง
• ช่องต่อสัญญาณเสียงอนาล็อกเป็นแบบ 3P captive screw connectors
• ช่องต่อสัญญาณออก รองรับละเอียด 1024x768, 1280x720, 1280x800, 1920x1080, 1600x1200 และ 1920x1200
• สั่งงานเครื่องด้วย ปุ่มหน้าเครื่อง หรือ อินฟราเรด หรือ RS232
• ใช้กับแหล่งจ่ายไฟภายนอกกระแสตรง 12 โวลท์ 8 วัตต์
• สัญญาณเสียงเข้าของช่อง HDMI สามารถเลือกใช้ระหว่าง เสียงภายใน (embedded) หรือ เสียงจากภายนอก(ช่องต่อเสียงอนาล็อกสเตริโอ) ได้
• มีฟังก์ชั่นสลับสัญญาณเข้าอัตโนมัติ (Auto switching)
• มีฟังก์ชั่นควบคุมอุปกรณ์อื่น (CEC control)
• มีช่องต่อ USB รองรับการอับเดทเฟิร์มแวร์
เครื่องเลือกสัญญาณภาพหลายชนิด 5 ช่องเข้า ออก 1 HDMI และ 1 HDBaseT

PTN ::: เครื่องต่อพ่วง, สลับสัญญาณ, สเกลเลอร์ ::: Signal Management
หน้าหลัก ::: Homeหน้าหลัก ::: Home
ผลิตภัณฑ์ ::: Productsผลิตภัณฑ์ ::: Products
ผลงานที่ผ่านมา ::: Referencesผลงานที่ผ่านมา ::: References
การสนับสนุน ::: Supportการสนับสนุน ::: Support
ติดต่อเรา ::: Contact usติดต่อเรา ::: Contact us
การใช้งาน ::: APPLICATIONSการใช้งาน ::: APPLICATIONS
PTN ::: Scaler Switcher ::: SC51TPTN ::: Scaler Switcher ::: SC51T