หน้าหลัก ::: Homeหน้าหลัก ::: Home
ผลิตภัณฑ์ ::: Productsผลิตภัณฑ์ ::: Products
ผลงานที่ผ่านมา ::: Referencesผลงานที่ผ่านมา ::: References
การสนับสนุน ::: Supportการสนับสนุน ::: Support
ติดต่อเรา ::: Contact usติดต่อเรา ::: Contact us

การใช้งาน ::: APPLICATIONSการใช้งาน ::: APPLICATIONS
- งานต่อจอร่วมกันเป็นจอขนาดใหญ่ - งานแสดงป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิตอล - จอแสดงผลขนาดใหญ่จอเดียว
LG ::: DisplayLG ::: Display
QNAP Video Wall ControllerQNAP Video Wall Controller
- งานต่อจอร่วมกันเป็นจอขนาดใหญ่ - งานแสดงป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิตอล - จอแสดงผลขนาดใหญ่จอเดียว- งานต่อจอร่วมกันเป็นจอขนาดใหญ่ - งานแสดงป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิตอล - จอแสดงผลขนาดใหญ่จอเดียว
เครื่องควบคุมระบบวิดีโอวอลล์ ::: Video Wall Controllerเครื่องควบคุมระบบวิดีโอวอลล์ ::: Video Wall Controller
QNAP Video Wall Controller