PTN ::: เครื่องต่อพ่วง, สลับสัญญาณ, สเกลเลอร์ ::: Signal Management
หน้าหลัก ::: Homeหน้าหลัก ::: Home
ผลิตภัณฑ์ ::: Productsผลิตภัณฑ์ ::: Products
ผลงานที่ผ่านมา ::: Referencesผลงานที่ผ่านมา ::: References
การสนับสนุน ::: Supportการสนับสนุน ::: Support
ติดต่อเรา ::: Contact usติดต่อเรา ::: Contact us
การใช้งาน ::: APPLICATIONSการใช้งาน ::: APPLICATIONS
PTN ::: IP Solution ::: เครื่องแปลงสัญญาณ HDMI ส่งผ่านระบบเครือข่ายPTN ::: IP Solution ::: เครื่องแปลงสัญญาณ HDMI ส่งผ่านระบบเครือข่าย
PTN ::: Scaler Switcher ::: เครื่องเลือกสัญญาณภาพหลายประเภท สำหรับห้องประชุมPTN ::: Scaler Switcher ::: เครื่องเลือกสัญญาณภาพหลายประเภท สำหรับห้องประชุม
PTN ::: HDMI & HDBaseT ::: เครื่องสลับสัญญาณหลายประเภท เครื่องกระจายสัญญาณ HDMI เครื่องเลือกสัญญาณ HDMI เครื่องแปลงสัญญาณ HDMI เป็นเสียงอนาล็อกPTN ::: HDMI & HDBaseT ::: เครื่องสลับสัญญาณหลายประเภท เครื่องกระจายสัญญาณ HDMI เครื่องเลือกสัญญาณ HDMI เครื่องแปลงสัญญาณ HDMI เป็นเสียงอนาล็อก
PTN ::: Extender ::: เครื่องส่ง-รับสัญญาณ HDMI ผ่านสาย ทวิสท์แพร์(CAT5, CAT6)PTN ::: Extender ::: เครื่องส่ง-รับสัญญาณ HDMI ผ่านสาย ทวิสท์แพร์(CAT5, CAT6)
PTN ::: Amplifier ::: เครื่องขยายเสียงขนาดเล็กกระทัดรัด สำหรับห้องประชุม หรือห้องจัดนิทรรศการPTN ::: Amplifier ::: เครื่องขยายเสียงขนาดเล็กกระทัดรัด สำหรับห้องประชุม หรือห้องจัดนิทรรศการ
PTN ::: DigiSolu ::: แผงปุ่มควบคุมเครื่องแบบโปรแกรมได้ และ เครื่องควบคุมวิดีโอวอลล์PTN ::: DigiSolu ::: แผงปุ่มควบคุมเครื่องแบบโปรแกรมได้ และ เครื่องควบคุมวิดีโอวอลล์
PTN ::: IP Solution ::: เครื่องแปลงสัญญาณ HDMI ส่งผ่านระบบเครือข่ายPTN ::: IP Solution ::: เครื่องแปลงสัญญาณ HDMI ส่งผ่านระบบเครือข่าย
PTN ::: Scaler Switcher ::: เครื่องเลือกสัญญาณภาพหลายประเภท สำหรับห้องประชุมPTN ::: Scaler Switcher ::: เครื่องเลือกสัญญาณภาพหลายประเภท สำหรับห้องประชุม
PTN ::: HDMI & HDBaseT ::: เครื่องสลับสัญญาณหลายประเภท เครื่องกระจายสัญญาณ HDMI เครื่องเลือกสัญญาณ HDMI เครื่องแปลงสัญญาณ HDMI เป็นเสียงอนาล็อกPTN ::: HDMI & HDBaseT ::: เครื่องสลับสัญญาณหลายประเภท เครื่องกระจายสัญญาณ HDMI เครื่องเลือกสัญญาณ HDMI เครื่องแปลงสัญญาณ HDMI เป็นเสียงอนาล็อก
PTN ::: Scaler Switcher ::: เครื่องเลือกสัญญาณภาพหลายประเภท สำหรับห้องประชุม
PTN ::: HDMI & HDBaseT ::: เครื่องสลับสัญญาณหลายประเภท เครื่องกระจายสัญญาณ HDMI เครื่องเลือกสัญญาณ HDMI เครื่องแปลงสัญญาณ HDMI เป็นเสียงอนาล็อก
PTN ::: Extender ::: เครื่องส่ง-รับสัญญาณ HDMI ผ่านสาย ทวิสท์แพร์(CAT5, CAT6)PTN ::: Extender ::: เครื่องส่ง-รับสัญญาณ HDMI ผ่านสาย ทวิสท์แพร์(CAT5, CAT6)
PTN ::: Extender ::: เครื่องส่ง-รับสัญญาณ HDMI ผ่านสาย ทวิสท์แพร์(CAT5, CAT6)
PTN ::: Extender ::: เครื่องส่ง-รับสัญญาณ HDMI ผ่านสาย ทวิสท์แพร์(CAT5, CAT6)
PTN ::: Amplifier ::: เครื่องขยายเสียงขนาดเล็กกระทัดรัด สำหรับห้องประชุม หรือห้องจัดนิทรรศการPTN ::: Amplifier ::: เครื่องขยายเสียงขนาดเล็กกระทัดรัด สำหรับห้องประชุม หรือห้องจัดนิทรรศการ
PTN ::: DigiSolu ::: แผงปุ่มควบคุมเครื่องแบบโปรแกรมได้ และ เครื่องควบคุมวิดีโอวอลล์PTN ::: DigiSolu ::: แผงปุ่มควบคุมเครื่องแบบโปรแกรมได้ และ เครื่องควบคุมวิดีโอวอลล์
PTN ::: DigiSolu ::: แผงปุ่มควบคุมเครื่องแบบโปรแกรมได้ และ เครื่องควบคุมวิดีโอวอลล์
PTN ::: DigiSolu ::: แผงปุ่มควบคุมเครื่องแบบโปรแกรมได้ และ เครื่องควบคุมวิดีโอวอลล์
PTN ::: IP Solution ::: เครื่องแปลงสัญญาณ HDMI ส่งผ่านระบบเครือข่าย
PTN ::: Amplifier ::: เครื่องขยายเสียงขนาดเล็กกระทัดรัด สำหรับห้องประชุม หรือห้องจัดนิทรรศการ
PTN ::: Amplifier ::: เครื่องขยายเสียงขนาดเล็กกระทัดรัด สำหรับห้องประชุม หรือห้องจัดนิทรรศการ