หน้าหลัก ::: Homeหน้าหลัก ::: Home
ผลิตภัณฑ์ ::: Productsผลิตภัณฑ์ ::: Products
ผลงานที่ผ่านมา ::: Referencesผลงานที่ผ่านมา ::: References
การสนับสนุน ::: Supportการสนับสนุน ::: Support
ติดต่อเรา ::: Contact usติดต่อเรา ::: Contact us
การใช้งาน ::: APPLICATIONSการใช้งาน ::: APPLICATIONS
PTN ::: เครื่องต่อพ่วง, สลับสัญญาณ, สเกลเลอร์ ::: Signal Management
PA3V :: เครื่องขยายเสียงแบบ voltage amplifier 40 วัตต์
PA3V :: เครื่องขยายเสียงแบบ voltage amplifier 40 วัตต์

เครื่องขยายเสียงแบบ voltage amplifier 70 โวลท์ กำลังขยาย 40 วัตต์ มีช่องต่อสัญญาณเข้า 3 ช่อง ไมโครโฟน 1 ช่อง สามารถปรับแต่งเสียงได้  พร้อมกับการผสมเสียงจากสัญญาณช่องไมโครโฟน

• เลือกช่องสัญญาณเสียงอนาล็อกเข้าได้ 2 ช่อง และดิจิตอลได้ 1 ช่อ่ง
• มีช่องสัญญาณไมโครโฟนเข้าไปผสมเสียงได้ 1 ช่อง สามารถใช้งานกับคอนเด็นเซอร์ไมโครโฟนได้
• กำลังขยาย 40 วัตต์ ที่ 100 โวลท์ และ 70 โวลท์
• มีฟังก์ชั่น ducking
• สามารถปรับระดับเสียงทุ้มแหลม และระดับความดังเสียงได้
• ใช้ช่องต่อแหล่งจ่ายไฟแบบล็อกได้
• สามารถตั้งไอดีเพื่อการควบคุมการทำงานผ่าน RS232
• ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มที่ตัวเครื่อง หรือ RS232

ข้อมูลทางเทคนิค

• ช่องสัญญาณเสียงขาเข้าแบบ stereo ชนิด RCA 1 ช่องสัญญาณ
• ช่องสัญญาณเสียงขาเข้าแบบ stereo ชนิด jack 3.5 มม. 1 ช่องสัญญาณ
• ช่องสัญญาณเสียงขาเข้าแบบดิจิตอล ชนิด SFP fiber 1 ช่องสัญญาณ
• ช่องสัญญาณเสียงไมโครโฟน ชนิด Captive screw connector(3 ขั้ว) 1 ช่องสัญญาณ
• กำลังขยาย 40 วัตต์ ที่ 100 โวลท์ และ 70 โวลท์
• รองรับช่วงความถี่เสียง 20 Hz - 20 kHz
• มีปุ่มควบคุมบนตัวเครื่อง
• สามารถควบคุมการทำงานเครื่องผ่าน RS232
• ใช้ไฟกระแสตรง 24 โวลท์