หน้าหลัก ::: Homeหน้าหลัก ::: Home
ผลิตภัณฑ์ ::: Productsผลิตภัณฑ์ ::: Products
ผลงานที่ผ่านมา ::: Referencesผลงานที่ผ่านมา ::: References
การสนับสนุน ::: Supportการสนับสนุน ::: Support
ติดต่อเรา ::: Contact usติดต่อเรา ::: Contact us
การใช้งาน ::: APPLICATIONSการใช้งาน ::: APPLICATIONS
PTN ::: เครื่องต่อพ่วง, สลับสัญญาณ, สเกลเลอร์ ::: Signal Management
PA2B :: Mini Amplifier(Class D), with MIC mixer เครื่องขยายเสียงคลาสดีขนาดเล็ก พร้อมช่องผสมสัญญาณจากไมโครโฟน
PA2B :: Mini Amplifier(Class D), with MIC mixer เครื่องขยายเสียงคลาสดีขนาดเล็ก พร้อมช่องผสมสัญญาณจากไมโครโฟน
PA2B :: Mini Amplifier(Class D), with MIC mixer เครื่องขยายเสียงคลาสดีขนาดเล็ก พร้อมช่องผสมสัญญาณจากไมโครโฟน

PA2B เป็นเครื่องขยายเสียงคลาสดี (Class D) ขนาดเล็ก สัญญาณเข้าเป็นแแบไลน์(line in) 2 ช่อง และไมโครโฟน 1 ช่องสามารถปรับเสียงทุ้ม-แหลมได้  สัญญาณไมโครโฟนสามารถผสมกับช่อง line ได้ มีกำลังขยาย 2x20 วัตต์ ที่อิมพีแดนซ์ 4 โอห์ม และสามารถทำเป็นแบบบริดจ์ ให้มีมีกำลังขยาย 1x40 วัตต์ ที่อิมพีแดนซ์ 8 โอห์ม

• เลือกช่องสัญญาณเสียงอนาล็อกเข้าได้ 2 ช่อง
• มีช่องสัญญาณไมโครโฟนเข้าไปผสมเสียงได้ 1 ช่อง
• เลือกโหมดของภาคขยายกำลังแบบ สเตริโอ หรือ แบบโมโนคู่ หรือแบบบริดจ์ได้
• สามารถปรับระดับเสียงทุ้มแหลม และระดับความดังเสียงได้
• ใช้ช่องต่อแหล่งจ่ายไฟแบบล็อกได้
• ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มที่ตัวเครื่อง หรือ RS232

ข้อมูลทางเทคนิค

• ช่องสัญญาณเสียงขาเข้าแบบ stereo ชนิด RCA 1 ช่องสัญญาณ
• ช่องสัญญาณเสียงขาเข้าแบบ stereo ชนิด jack 3.5 มม. 1 ช่องสัญญาณ
• ช่องสัญญาณเสียงไมโครโฟน ชนิด Captive screw connector(3 ขั้ว) 1 ช่องสัญญาณ
• ช่องสัญญาณเสียงขาออก (loop out) แบบ stereo ชนิด jack 3.5 มม.
• ช่องสัญญาณเสียงขาออกลำโพงชนิด Captive screw connector(4 ขั้ว)
• ช่องสัญญาณเสียงขาออกลำโพง รองรับอิมพีแดนซ์ 4/8 โอห์ม
• รองรับช่วงความถี่เสียง 20 Hz - 20 kHz
• กำลังขับลำโพงแบบสเตริโอ 2 x 20 วัตต์
• กำลังขับลำโพงแบบบริดจ์ 1 x 40 วัตต์
• มีปุ่มควบคุมบนตัวเครื่อง
• สามารถควบคุมการทำงานเครื่องผ่าน RS232
• ใช้ไฟกระแสตรง 24 โวลท์ 2.5 แอมป์