หน้าหลัก ::: Homeหน้าหลัก ::: Home
ผลิตภัณฑ์ ::: Productsผลิตภัณฑ์ ::: Products
ผลงานที่ผ่านมา ::: Referencesผลงานที่ผ่านมา ::: References
การสนับสนุน ::: Supportการสนับสนุน ::: Support
ติดต่อเรา ::: Contact usติดต่อเรา ::: Contact us
การใช้งาน ::: APPLICATIONSการใช้งาน ::: APPLICATIONS
PTN ::: เครื่องต่อพ่วง, สลับสัญญาณ, สเกลเลอร์ ::: Signal Management
IPM1 :: เครื่องแปลงสัญญาณ HDMI ส่งผ่านระบบเครือข่าย
PTN ::: IP Solution ::: IPM1 ::: เครื่องแปลงสัญญาณ HDMI ส่งผ่านระบบเครือข่าย

ชุดเครื่องส่งและรับสัญญาณภาพความละเอียดสูงแบบสตรืมมิ่งผ่านระบบเครือข่าย ประกอบด้วยเครื่องส่ง IPM11 และ เครื่องรับ IPM12 สามารถส่งต่อและกระจายสัญญาณวิดีโอความละเอียด 1080p ได้ไกลถึง 100 เมตร(328 ฟุต) ด้วยการเชื่อมต่อแบบต่อเนื่องกับอีเทอร์เน็ทสวิทช์ทำให้สามารถส่งสัญญาญวิดีโอไปได้ระยะทางที่ไกลมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเครื่องส่งและเครื่องรับยังสามารถรับไฟเลี้ยงจากสวิทช์เครือข่ายที่รองรับ PoE ด้วย

• รองรับสัญญาณความละเอียด 1080P@60Hz
• ส่งสัญญาณไปได้ไกลถึง 100 เมตร(328 ฟุต) หรือไกลกว่าด้วยการเชื่อมต่อแบบต่อเนื่องกับอีเทอร์เน็ทสวิทช์
• สนับสนุนการการกระจายสัญญาณแบบจุดต่อจุด (point to point) หรือ จุดต่อหลายจุด (point to multi-point) สูงสุด 250 เครื่องรับ
• สนับสนุนการใช้ไฟเลี้ยงจากอีเทอร์เน็ทสวิทช์ที่มีระบบ PoE
• เข้ากันได้กับสัญญาณที่มี HDCP 1.3
• สามารถเสียบแล้วใช้งาน ได้โดยง่าย
• มีปลั๊กไฟเลี้ยงแบบหมุนล็อกได้

ข้อมูลทางเทคนิค

• ช่องต่อสัญญาณขาเข้า IPM11 เป็นแบบ HDMI จำนวน 1 ช่อง
• ช่องต่อสัญญาณขาออก IPM11 เป็นแบบ RJ45 จำนวน 1 ช่อง
• ช่องต่อสัญญาณขาเข้า IPM12 เป็นแบบ RJ45 จำนวน 1 ช่อง
• ช่องต่อสัญญาณขาออก IPM12 เป็นแบบ HDMI จำนวน 1 ช่อง
• รองรับสัญญาณความละเอียด 1080P@60Hz
• ระดับของสัญญาณ T.M.D.S. 2.9V ~ 3.3V
• เข้ากันได้กับสัญญาณ HDMI 1.3 และ HDCP 1.3
• ส่งสัญญาณไปได้ไกลถึง 100 เมตร(328 ฟุต)
• ใช้แหล่งจ่ายไฟ 5 โวลท์