IAdea
หน้าหลัก ::: Homeหน้าหลัก ::: Home
ผลิตภัณฑ์ ::: Productsผลิตภัณฑ์ ::: Products
ผลงานที่ผ่านมา ::: Referencesผลงานที่ผ่านมา ::: References
การสนับสนุน ::: Supportการสนับสนุน ::: Support
ติดต่อเรา ::: Contact usติดต่อเรา ::: Contact us

การใช้งาน ::: APPLICATIONSการใช้งาน ::: APPLICATIONS
IAdea ::: XMP-6250 ::: 1080p Solid-State Network Media PlayerIAdea ::: XMP-6250 ::: 1080p Solid-State Network Media Player
IAdea ::: SignApps Express softwareIAdea ::: SignApps Express software
IAdea XMP-6250 ::: เครื่องเล่นข้อมูลป้ายประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเครือข่าย
IAdea ::: SignApps Express software
เครื่องเล่นข้อมูลป้ายประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเครือข่าย IAdea XMP-6250
ซอฟท์แวร์สำหรับเครื่องเล่นข้อมูลป้ายประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเครือข่าย XMP-series
IAdea ::: SignApps Express software

IAdea ::: XMP-6400 ::: 1080p Solid-State Network Media PlayerIAdea ::: XMP-6400 ::: 1080p Solid-State Network Media Player
เครื่องเล่นข้อมูลป้ายประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเครือข่าย IAdea XMP-6400
Digital TV Set-top-box
HDMI 720p
TV antenna
HDMI 1080p
IAdea XMP-6400
IAdea XMP-6250 ::: เครื่องเล่นข้อมูลป้ายประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเครือข่าย
IAdea XMP-6250 ::: เครื่องเล่นข้อมูลป้ายประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเครือข่าย
DIY Digital Signage

IAdea ::: XMP-7300 ::: 4K Ultra Performance Media PlayerIAdea ::: XMP-7300 ::: 4K Ultra Performance Media Player
เครื่องเล่นข้อมูลป้ายประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเครือข่าย 4K IAdea XMP-7300
IAdea ::: XMP-7300 ::: 4K Ultra Performance Media Player
IAdea ::: XMP-7300 ::: 4K Ultra Performance Media Player
IAdea ::: XMP-7300 ::: 4K Ultra Performance Media Player

IAdea ::: AnyTiles Express softwareIAdea ::: AnyTiles Express software
ซอฟท์แวร์ควบคุมระบบวิดีโอวอลล์สำหรับเครื่องเล่นข้อมูลป้ายประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเครือข่าย
IAdea ::: AnyTiles Express software ::: ซอฟท์แวร์ควบคุมระบบวิดีโอวอลล์สำหรับเครื่องเล่นข้อมูลป้ายประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเครือข่าย ::: Digital Signage Player
IAdea ::: AnyTiles Express software ::: ซอฟท์แวร์ควบคุมระบบวิดีโอวอลล์สำหรับเครื่องเล่นข้อมูลป้ายประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเครือข่าย ::: Digital Signage Player