เครื่องส่งและรับสัญญาณ HDMI ผ่านสาย optical fiber ไกล 300 เมตร รองรับสัญญาณ 4K ใช้งานได้กับ multi-mode และ single-mode fiber

• แบนด์วิธ 10.3 Gbps
• รองรับ HDMI รุ่น 1.4, 4Kx2K 1080p 3D
• ระยะทางการส่งสัญญาณไกลสูงสุด
300 เมตร บน multi-mode fiber
• ระยะทางการส่งสัญญาณไกลสูงสุด
1,000 เมตร บน single-mode fiber
• รองรับ HDCP, EDID และ CEC
• รองรับ ARC

ข้อมูลทางเทคนิค

• รองรับความละเอียด 4Kx2K@30 Hz
• DATA Rate 3.4 Gbps
• Video Bit Rate 3.4 Gbps


FOUH303T (เครื่องส่ง)
• ขั้วต่อสัญญาณ HDMI 1 ช่อง (ตัวผู้)
ช่องต่อสัญญาณ Optical (LC) ออก 1 ช่อง

FOUH303R (เครื่องรับ)
• ขั้วต่อสัญญาณ HDMI 1 ช่อง (ตัวผู้)
ช่องต่อสัญญาณ Optical (LC) เข้า 1 ช่อง
PTN ::: Extender ::: FOUH303 ::: เครื่องส่งและรับสัญญาณ HDMI ผ่านสาย optical fiber ไกล 300 เมตรPTN ::: Extender ::: FOUH303 ::: เครื่องส่งและรับสัญญาณ HDMI ผ่านสาย optical fiber ไกล 300 เมตร
PTN ::: เครื่องต่อพ่วง, สลับสัญญาณ, สเกลเลอร์ ::: Signal Management

หน้าหลัก ::: Homeหน้าหลัก ::: Home
ผลิตภัณฑ์ ::: Productsผลิตภัณฑ์ ::: Products
ผลงานที่ผ่านมา ::: Referencesผลงานที่ผ่านมา ::: References
การสนับสนุน ::: Supportการสนับสนุน ::: Support
ติดต่อเรา ::: Contact usติดต่อเรา ::: Contact us
การใช้งาน ::: APPLICATIONSการใช้งาน ::: APPLICATIONS