เครื่องควบคุมการแสดงผลบนวิดีโอวอลล์แบบ 4x4 DVI
แผงควบคุมแบบโปรแกรมได้ 8 ปุ่ม พร้อม RS232/485 อินฟราเรด, รีเลย์, I/O และ ID looping
MV4 :: เครื่องควบคุมการแสดงผลบนวิดีโอวอลล์แบบ 4x4 DVI


หน้าหลัก ::: Homeหน้าหลัก ::: Home
ผลิตภัณฑ์ ::: Productsผลิตภัณฑ์ ::: Products
ผลงานที่ผ่านมา ::: Referencesผลงานที่ผ่านมา ::: References
การสนับสนุน ::: Supportการสนับสนุน ::: Support
ติดต่อเรา ::: Contact usติดต่อเรา ::: Contact us
การใช้งาน ::: APPLICATIONSการใช้งาน ::: APPLICATIONS
PTN ::: เครื่องต่อพ่วง, สลับสัญญาณ, สเกลเลอร์ ::: Signal Management
WP8-B :: แผงควบคุมแบบโปรแกรมได้ 8 ปุ่ม พร้อม RS232, RS485, IR และ RelayWP8-B :: แผงควบคุมแบบโปรแกรมได้ 8 ปุ่ม พร้อม RS232, RS485, IR และ Relay
MV4 :: เครื่องควบคุมการแสดงผลบนวิดีโอวอลล์แบบ 4x4 DVIMV4 :: เครื่องควบคุมการแสดงผลบนวิดีโอวอลล์แบบ 4x4 DVI
WP8-B :: แผงควบคุมแบบโปรแกรมได้ 8 ปุ่ม พร้อม RS232, RS485, IR และ Relay
WP8-B :: แผงควบคุมแบบโปรแกรมได้ 8 ปุ่ม พร้อม RS232, RS485, IR และ Relay