เครื่องแปลงสัญญาณ SDI เป็น HDMI  พร้อมถอดสัญญาณเสียงเป็นอนาล็อกและ optical
เครื่องแปลงสัญญาณเสียงจาก HDMI เป็นอนาล็อก

PTN ::: เครื่องต่อพ่วง, สลับสัญญาณ, สเกลเลอร์ ::: Signal Management
หน้าหลัก ::: Homeหน้าหลัก ::: Home
ผลิตภัณฑ์ ::: Productsผลิตภัณฑ์ ::: Products
ผลงานที่ผ่านมา ::: Referencesผลงานที่ผ่านมา ::: References
การสนับสนุน ::: Supportการสนับสนุน ::: Support
ติดต่อเรา ::: Contact usติดต่อเรา ::: Contact us

การใช้งาน ::: APPLICATIONSการใช้งาน ::: APPLICATIONS
CHA2 ::: เครื่องแปลงสัญญาณเสียงจาก HDMI เป็นอนาล็อก
CHS2 ::: เครื่องแปลงสัญญาณ SDI เป็น HDMI พร้อมถอดสัญญาณเสียงเป็นอนาล็อกและ optical
PTN ::: HDMI & HDBaseT ::: Converter ::: CSH2PTN ::: HDMI & HDBaseT ::: Converter ::: CSH2
PTN ::: HDMI & HDBaseT ::: Converter ::: CHA2PTN ::: HDMI & HDBaseT ::: Converter ::: CHA2

เครื่องแปลงสัญญาณเสียงจาก HDMI เป็นอนาล็อก และ ดิจิตอล
CUHA2 ::: เครื่องแปลงสัญญาณเสียงจาก HDMI เป็นอนาล็อก และ ดีจิตอล
CUHA2 ::: เครื่องแปลงสัญญาณเสียงจาก HDMI เป็นอนาล็อก และ ดีจิตอลCUHA2 ::: เครื่องแปลงสัญญาณเสียงจาก HDMI เป็นอนาล็อก และ ดีจิตอล